Productora de Pardals: Ought

El mestre Bergman i la seva Productora de Pardals arriben a Canadà per presentar-nos els deixebles de Wire: Ought. Nascuts com a sorollosa reacció a la repressió policial amb la qual la policia va dissoldre les manifestacions estudiantils contra la pujada de les taxes universitàries a Canadà, Ought s’acaben d’estrenar amb “More Than Any Other Day”, un debut post-punk ferm amb el qual el quartet de Montreal recull el testimoni de Wire i transforma el malestar d’una generació en contundents himnes elèctrics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s