Les versions d’Il Dottore: Chromatics "Blue Moon"

Chromatics, la banda de Johnny Jewell, signà un dels millors discs del 2012, l’excel·ent Kill for Love, d’aleshores ençà ens hem hagut de conformat en diverses cançons que ha penjat en el seu compte de Soundcloud. Una d’aquestes és la versuó que fan de “Blue Moon“; una balada dels anys 30 popularitzada per Elvis els anys 50. La versió havia ja aparegut en la mixtape Running from the sun com a material no utilitzat de les session de Kill for Love. Il Dottore l’ha triat com a versió de la setmana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s