Pardals: Beach Beach

Els nostres”pardals” de la setmana vénen de les illes , desprenen aromes de surf. i seran al BAM. No és perquè sí que el quartet mallorquí establert a la Ciutat Comtal van ser escollits per acompanyar Gerard Love quan va actuar el 2014 a Barcelona. The sea, el segon àlbum de Beach Beach després del més punk Tasteless peace (2012), els situa a la cresta d’una onada de pop clàssic que arriba a la sorra intacta, empesa per guitarres que dringuen enèrgiques. Mallorca i Glasgow –el de Teenage Fanclub però també el d’Orange Juice i el segell Postcard als 80– estan més a prop a la costa de Beach Beach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s