Les versions d’il Dottore: Prince “Creep”

L’any 2008 Prince en el festival de Coachella féu una espectacular i intensa versió del “Creep” de Radiohead. Misteriosament la cançó desaparagué de la xarxa segons sembla perquè la banda de Tom Yorke forçà a retirar-la.  Ara i de forma, si més no, enigmàtica ha tornat a ser exposada a la xarxa amb el vist-i-plau dels seus creadors. Abans que no torni a passar quelcom estrany il Dottore l’ha triat com a versió d’aquesta setmana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s