Les versions d’il Dottore: Amatria “La Copa de Europa”

Amatria és el projecte personal del productor musical espanyol Joni Antequera. El projectoe neix a Valencia l’any 2007 i cavalca entre l’electrònica i les melodíes pop. En el seu darrer i homònim disc inclou “La Copa de Europa”, una versió de Los Planetas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s