Tag Archives: Hèlice

Els enigmes del professor Kolja: La ciutat d’Hèlice

Tothom coneix la història mite de l’Atlàntida, la famosa ciutat submergida, però en canvi, la història d’Hèlice no és tan coneguda, tot i que si que es tracti d’un cas real. Durant molt de temps l’existència d’aquesta ciutat només era coneguda a causa d’uns escrits del famós geògraf Pausànias, el qual havia deixat escrit que la ciutat, que devia estar situada a la regió egea d’Acaia (on realment es troba), va ser engolida pels mars conjuntament amb la ciutat de Bura.

Pausànias, però, va viure gairebé 500 anys després de la suposada desaparició de les dues ciutats, i durant l’Edat Mitjana es va suposar que era una història mítica. A l’època moderna, però, no van ser pocs els arqueòlegs que defensaven l’existència de la ciutat, i per afirmar això es basaven en la concreta localització geogràfica que havia donat el geògraf i també en que en aquella zona el mar tenia una força molt gran i constant.
Finalment, després de trobar diverses restes de ciutats aquees de la mateixa regió que la suposada Hèlice on s’afirmava la seva existència, es va acceptar que els fets relatats per Pausànias com a certs. Ja en els nostres dies, Spyridon Marinatos, director general d’antiguitats de Grècia, va buscar durant anys les restes d’Hèlice i finalment, el 2001, després de 12 anys de recerca, la va trobar juntament amb una ciutat de l’Edat del Bronze datada cap al 2400 a.C. que va ser enfonsada per un tsunami al igual que Hèlice, però dos mil anys abans.

Ara sabem que les ciutats d’Hèlice i Bura van existir realment, i que van ser enfonsades per un terratrèmol nocturn l’any 373 a.C. Tota la ciutat va quedar recoberta per l’aigua i ningú se’n va salvar Per als aqueus d’aquella època, el terratrèmol i el posterior tsunami havien estat la resposta del déu Posidó al fet que la ciutat no havia volgut donar la seva estàtua del déu als colons de l’Àsia Menor i ni tan sols havien deixat que es prengués com a model. El 1861 un grup d’arqueòlegs alemanys ja havien descobert una moneda de la ciutat que tenia molt curiosament l’efigie de Posidó.

Advertisements