Tag Archives: Kristian Matsson

Favourite Gig: The Tallest Man on Earth

Swedish artist Kristian Matsson (aka The Tallest Man on Earth) has won the hearts of thousands of fans with his natural manner as his man weapon and a catalogue of highly emotional and melodic songs with echos of Bob Dylan. He’s in Barcelona to present his newest album, ‘Dark Bird Is Home’ (2015), the fourth of his career and the first he’s recorded with a band, which will perform live with him as well. Tonight in concert at Sala Barts.

El Dylan suec

El suec Kristian Matsson –de nom artístic The Tallest Man on Earth– ha conquerit els cors de milers d’espectadors amb la naturalitat com a arma principal i un cançoner d’elevat voltatge emocional, afinada punteria melòdica i emocionants ecos dylanians. Presentarà el seu nou disc, ‘Dark bird is home’ (2015), quart de la seva carrera i el primer que ha gravat amb banda, que així l’interpretarà en directe. Aquesta nit a la sala Barts.